Salaris administratie

fotosalarisFTa verzorgt de salarisadministratie van uw onderneming. Mutaties zoals in- en uitdiensttreding van uw personeel worden accuraat bijgehouden. Iedere maand ontvangt u loonstroken en informatie over de verschuldigde loonheffing.
Deze worden elke maand electronisch bij de fiscus ingediend. FTa adviseert u bij kosten die behoren bij de loonadministratie zoals:

* auto van de zaak
* sociale lasten
* onkostenvergoedingen
* afdrachtverminderingen
* werkgeverslasten
* vakantiegeld
* zorgverzekeringswet
* het bijhouden van pensioengegevens
* etcetera.