Belastingaangifte

fotobelastingAlle aangiften zoals: omzetbelasting, inkomsten-belasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen worden door ons verzorgt. Voor de aangifte omzetbelasting houden wij rekening met in- en uitvoer en de intracommunitaire leveringen en verwervingen.
Vanzelfsprekend wordt de aangifte loonheffing uit de salarisadministratie en de aangifte vennootschaps-belasting uit de jaarrekening van de BV verzorgt.
Ook verzorgen wij andere formulieren en aanvragen voor u, zoals:
– opgave startende onderneming
– voorlopige teruggave inkomstenbelasting
– schatting voor ondernemers
– schatting vennootschapsbelasting
– aanvragen uitstel aangiften IB en VPB
– opstellen van bezwaar- en beroepschriften
– begeleiding van belastingcontroles
– voeren van correspondentie met de belastingdienst