Financiële rapportages

fotofinancrapportElk jaar, of naar wens meerdere malen per jaar, ontvangt u een verlies- en winstrekening.
Alle kosten worden zichtbaar gemaakt zoals:
• personeelskosten
• huisvestingskosten
• verkoopkosten en afschrijvingen
Hierdoor komt u niet voor verassingen te staan en de controle op uw onderneming wordt hierdoor vergroot.
Aan het eind van het boekjaar stelt FTa aan de hand van uw administratie de jaarstukken op en worden deze met u besproken. U krijgt een goed overzicht over uw financiële situatie en zal belangrijke beslissing met betrekking tot investeringen binnen uw onderneming vergemakkelijken.